Taalactief

De resultaten van de leerlingen in beeld

Als leerkracht hechten we veel waarde aan al die kleine getallen die in ons logboek staan omtrent de resultaten van de kinderen. We moeten immers rapporteren naar ouders en collega’s en willen graag een overzicht hebben van de werkzaamheden in de klas.

Ieder zal zo zijn eigen oplossingen wel bedacht hebben om die registratie zo vlot mogelijk te verwerken. Een aantal handelingen komen echter steeds weer terug en het vooral daar dat de computer ons een stukje werk uit handen kan nemen. Er is zelfs een stuk meerwaarde doordat de computer eenmaal ingevoerde gegevens op verschillende manieren kan presenteren. Zo kun je nu zonder extra werk een totaal overzicht en een grafiek presenteren, waarmee je meteen een goed beeld van de rekenprestaties van de hele klas hebt.

Sommige van de onderstaande plaatjes zijn in groter formaat beschikbaar, klik op de desbetreffende plaatjes om het juiste formaat te zien.

De toetsonderdelen zijn allemaal kort omschreven. Per onderdeel worden het aantal sommen en de norm weergegeven. De normering is aan te passen aan de eigen situatie. In principe zijn in de bestanden de normeringen uit de handleidingen van Malmberg overgenomen.
Aan het begin van het cursusjaar worden eenmalig de namen van de kinderen op het algemene blad ingevoerd. Deze namen worden dan automatisch op alle onderliggende toetsblokken doorgevoerd. Achter iedere naam verschijnt een gemiddeld cijfer over de tot dan toe gemaakte toetsen.
Na het laatste blok is er een rapport overzicht, waar alle blokken worden weergegeven. Per blok wordt het aantal onvoldoende gescoorde onderdelen opgesomd en verrekend in het gemiddelde cijfer dat ook vermeld wordt op de algemene pagina aan het begin.
Na iedere toets worden het aantal fouten per som achter de leerlingen vermeld. Wanneer een leerling meer fouten maakt dan de norm toelaat wordt een dergelijk vakje automatisch rood gekleurd. Per leerling zie je meteen waar het hapert, maar als een hele som een rood beeld geeft weet je als leerkracht natuurlijk ook wat je te doen staat.
Na het laatste blok is er een rapport overzicht, waar alle blokken worden weegegeven. Per blok wordt het aantal onvoldoende gescoorde onderdelen opgesomd en verrekend in het gemiddelde cijfer dat ook vermeld wordt op de algemene pagina aan het begin.
Daaronder is tevens een groepsgrafiek afgebeeld. Deze grafiek geeft in een oogopslag een beeld van de resultaten van de hele groep. De grafiek is het cumulatieve resultaat van alle tot dusver gemaakte toetsen. Het percentage correspondeert met het rekenkundig gemiddelde.
Tenslotte is er een overzicht per leerling mogelijk van alle in de methode aanwezige toetsen. Door eenvoudig bovenin het model het leerlingnummer op te geven verschijnen de resultaten van alle toetsen op het scherm. Deze leerlingkaart laat zich keurig op 1 vel A4 afdrukken. Alle onvoldoende gescoorde items kleuren nu ook automatisch rood en dit geeft meteen een indruk over de algemene rekenresultaten van de kinderen en bovendien is direct zichtbaar welke onderdelen onvoldoende gescoord zijn. Deze overzichten zijn uitermate geschikt voor gebruik bij oudergesprekken en het schrijven van rapporten.

Ga voor meer informatie over de prijzen en het bestellen naar de pagina bestellen. Links van u in het menu staat een knop waarop u kunt klikken om naar deze pagina te gaan.
© 2004 - 2005
Jasper Kuperus