DLE-LVS leerlingvolgsysteem

De Rekenen en Wiskunde toets van Teije de Vos is een bijzonder bruikbare toets. Probleem is echter dat het werken met toetsboekjes of stencils bepaald niet handig en al helemaal niet economisch is. Het kost bijzonder veel drukwerkkosten.

Dat kunt u besparen met het antwoorden formulier dat wij ontwikkeld hebben. De kinderen krijgen dan bij iedere toets een formulier waar ze de antwoorden op kunnen invullen. Daarnaast zijn er per school een 30-40 toetsboekjes nodig waarin de kinderen dus niet werken. Door in school af te spreken niet allemaal op hetzelfde moment de toets af te nemen kan in lengte van jaren worden volstaan met deze eenmalig te drukken toetsboekjes.

De correctie gaat daarmee ook een stuk sneller en een hele stapel toetsen laat zich bijzonder eenvoudig meenemen naar huis, geen dikke tassen dus.

Alleen bij het drukken van de toetsboekje moet eenmalig wat tijd ge´nvesteerd worden. Alle sommen moeten van een volgnummer worden voorzien die correspondeert met de nummers op het antwoordenvel. Het is aan te raden deze nummers met de hand aan te brengen zodat ze duidelijk opvallen tussen de opgaven.

De antwoordenmal ziet er als volgt uit:Voor correctie kan gebruikt worden gemaakt van de antwoordenmal:Ga voor meer informatie over de prijzen en het bestellen naar de pagina bestellen. Links van u in het menu staat een knop waarop u kunt klikken om naar deze pagina te gaan.

© 2004 - 2006
Jasper Kuperus