Qscope Vanaf augustus 2007 is deze website onder het beheer van Qscope. Daarmee is de website ook op een aantal punten veranderd. De prijzen voor de producten zijn aangepast en ook de bestel procedure is gewijzigd. Voor het plaatsen van een bestelling moeten nu meerdere gegevens worden opgegeven en bij een succesvolle bestelling wordt er een factuur aangemaakt en wordt deze naar het opgegeven e-mail adres gestuurd. Alle prijzen op de website zijn inclusief 19% BTW.

Administratie Oplossingen

Deze website biedt een aantal administratie oplossingen aan voor bekende methoden die gebruikt worden in het basisonderwijs. Deze methoden zijn ontwikkeld in samenwerking met pcbs De Librije en worden middels deze website verkocht. Kies in het menu links een methode om meer informatie te krijgen over het bijbehorende registratiesysteem.

DLE-LVS leerlingvolgsysteem

Rekenen en Wiskunde toets

U gebruikt ook het DLE-LVS leerlingvolgsysteem?? Dan bent u dat stencilen van al dat verwerkingmateriaal voor de toets Rekenen en Wiskunde waarschijnlijk ook meer dan zat. Dat moet efficiŽnter kunnen?? Voor meer informatie hierover klikt u in het menu links van u op DLE LVS Rekenen en Wiskunde.

Begrijpend lezen

De nieuwe begrijpend lezen toetsen van het DLE-LVS systeem werken in groep 6, 7 en 8 met een antwoordenvel. Op dit antwoordenvel moeten de kinderen in een matrix een kruisje in de juiste kolom zetten. Helaas is er behalve het vraagnummer geen enkele referentie met de gelezen tekst. Als een kind bijvoorbeeld een vraag overslaat is meteen de hele toets verprutst. Bovendien is het nakijken een vervelende klus waarbij heel erg moet uitkijken of je de kruisjes wel goed nakijkt. De oplossing die wij ontwikkeld hebben is eenvoudig en het mes snijdt aan twee kanten. De kinderen zien precies waar ze zijn omdat de titels van de teksten verbonden zijn met de vragen. Ze vullen nu de gekozen letter in en niet een kruisje. Als leerkracht kijk je daardoor de zaak veel sneller en nauwkeuriger na. Je hebt na een paar bladen de volgorde van e letters al bijna in je hoofd, iets dat met kruisje in de juiste kolom nooit lukt. Voor meer informatie klikt u in het menu links van u op Begrijpend lezen.

Pluspunt en Taalactief

Registratie systeem voor de toetsresultaten van de kinderen overzichtelijk en inzichtelijk in beeld gebracht. Klik in het menu links van u op de juiste methode om naar een pagina te gaan met meer informatie hier over.

Werkstuk Wizard

Leer kinderen planmatig werken aan een spreekbeurt of presentatie door ze gebruik te laten maken van de werkstuk Wizard. Een programma dat via Internet wordt aangeboden waarbij de kinderen zowel thuis als op school aan hun werkstuk kunnen werken. De database neemt de kinderen als het ware bij de hand en laat ze stap voor stap een studieplan opstellen en geeft ingangen tot informatie bronnen binnen school en internet. De werkstuk Wizard is ontwikkeld door het ICT Netwerkproject DBS van pcbs De Librije, pcbs De Opdracht en de Stichting Opsterlandse bibliotheek i.s.m. QPeer software solutions.
Een link naar onder andere deze werkstuk wizard vind u in het menu links van u, onder de knop links.

Compuart

CompuArt met Vincent van Gogh. Wil je meer te weten komen over Compuart? Klik dan in het menu op Compuart. Hier kunt u onder andere de powerpoint downloaden met de leerling instructie en de digitale schilderijen. Het mooiste is nog, dit is geheel gratis!
© 2004 - 2006
Jasper Kuperus